Maa Question Bank Download 2021

दहावी, बारावी परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना क्वेश्चन बँक उपलब्ध ! येथे करा डाउनलोड

Maa Question Bank Download 2021 – Maharashtra State Council of Educational Research and Training has released the subject wise question bank for 10th and 12th STD. The question bank can be accessed from the official website of Maharashtra Academic Authority (MAA) or they can download it form below Direct Link for maa ac in Question Bank 2021. For students convenient we are providing link for Maa Question Bank Download 2021

Maa Question Bank Download  – महाराष्ट्र एसएससी, एचएससी बोर्ड परीक्षा २०२१ प्रश्न १० आणि १२ वीच्या (Maharashtra Board Question Bank 2021) विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा बँक जारी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने आगामी महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा २०२१ साठी विषयवार निहाय प्रश्नपत्रिका जाहीर केल्या आहेत. प्रश्नपत्रिकेत अनेक प्रश्न आहेत आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक प्राधिकरण किंवा maa.ac.in वेबसाइटवर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे.. परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयांचा सराव करता येईल, त्यांना स्वयंअध्ययनासाठी मदत होईल आणि परीक्षेला जाण्यापूर्वी त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढेल, या हेतूने हे प्रश्‍नसंच तयार केले जात आहेत.

इयत्ता दहावी बोर्डाच्या (Maharashtra Board SSC Question Bank) अभ्यासक्रमातील गणित भाग 1, इतिहास आणि राज्यशास्त्र, भूगोल यातील विषयाचे प्रश्नसंच अपलोड करण्यात आले आहेत. तर बारावी बोर्ड परीक्षेचे वाणिज्य शाखेचे गणित, इतिहास, इंग्रजी, विज्ञान शाखेच्या गणित, रसायनशास्त्र जीवशास्त्र, इंग्रजी आणि कला शाखेचे  इंग्रजी, इतिहास भूगोल, गणित विषयाचे प्रश्नसंच अपलोड करण्यात आले आहेत.

प्रत्येक विषयांच्या घटकांवर किमान 15 ते 20 प्रश्‍न, असा प्रत्येक विषयांचा प्रश्‍नसंच असणार आहे. सोबतच, कोणता प्रश्न किती गुणांसाठी परीक्षेला येऊ शकतो, तो कसा सोडवला गेला पाहिजे याची समज आणि सराव विद्यार्थ्यांना होणार आहे. गणित, विज्ञान, भाषा या विषयांवर प्रश्नसंचाचा विशेष भर असेल

इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी -Maa Class 10th Question Bank Download

Medium : English SSC Question Bank PDF download

Sr.No. Subject Download
1. History and Political Science Download 
2. Geography Download 
3. English (03) First Language Download 
4. Aksharbharati Download 
5. Mathematics Part I Download 
6. Mathematics Part II Download 
7. Mathematics Part II
(Updated with Coordinate Geometry)
Download

Medium : Urdu

Sr.No. Subject Download
1. Urdu Language Download 
2. Marathi Composite Download 
3. Geography Download 
4. History Download 
5. Maths I Download 
6. Maths II Download 
7. English Third Language Download 
9. Science I Download 
10. Science II Download 
11. Arabic Download 

माध्यम : मराठी

अनु. क्र. विषय डाउनलोड
1. गणित : भाग – १ Download 
2. गणित : भाग – 2 Download 
3. इतिहास आणि राज्यशास्त्र Download 
4. भूगोल Download 
5. कुमारभारती Download 
6. English (17) Third Language Download 
7. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग – १ Download 
8. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग – २ Download 

इयत्ता १२ वी प्रश्नपेढी -Maa Class 12th Question Bank Download

Medium : ENGLISH HSC Question Bank PDF

Sr.No. Stream Subject Download
1. Arts and Science Mathematics and statistics Download 
2. Science Physics Download 
3. Science Chemistry Download 
4. Science Biology Download 
5. Arts, Commerce, Science and MCVC English Download 
6. Commerce Mathematics and Statistics Download 
7. Arts, Commerce and Science History Download 
8. Gography Download 
9. Computer Science I Download 
10. Computer Science II (D9) Download 
11. German Download 
12. Russian Download 
13. Chinese Language Download 

माध्यम : मराठी

अनु. क्र. विभाग विषय डाउनलोड
1. Arts इतिहास Download 
2. भूगोल Download 

Medium : Urdu

Sr.No. Deaprtment Subject Download
1. History Download 
2. Arts, Science Geography: Arts, Science Download 
3. Arts, Commerce, Science and MCVC Urdu Language Download 
4. Arts Psychology Download 
5. Commerce Economics Download 
6. Commerce SP Download 
7. Commerce OCM Download 
8. Science Physics Download 
9. Science Chemistry Download 
10. Science Biology Download 
11. Science Mathematics Download 

Leave a Comment