दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या सरावासाठी क्वेश्चन बँक उपलब्ध – Maharashtra SSC, HSC Prashnapedhi 2022 – maa.ac.in

Maharashtra SSC, HSC Prashnapedhi 2022 – maa.ac.in

दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये (10th 12th board exams 2022) विद्यार्थ्यांचा लेखन सराव व्हावा, त्यांना परीक्षेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा अंदाज यावा, यासाठी प्रश्नपेढी उपलब्ध करण्यात आली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून (SCERT) ही प्रश्नपेढी तयार करण्यात आली असून, ‘एससीईआरटी’च्या वेबसाइटवर ती मोफत उपलब्ध केली जाणार आहे. http://www.maa.ac.in या वेबसाइटवर विषयनिहाय प्रश्नपेढी अपलोड करण्यात आल्या आहेत.

HSC Question Bank 2022 Download – इयत्ता १२ वी प्रश्नपेढी (२०२१-२२)

माध्यम : मराठी

अनु. क्र. विभाग विषय डाउनलोड
1. Arts इतिहास Download Download
2. भूगोल Download Download
3. राज्यशास्त्र Download Download
4. समाजशास्त्र Download Download
5. वाणिज्य सहकार Download Download
6. कला/वाणिज्य/ विज्ञान अर्थशास्त्र Download Download
7. युवकभारती Download Download
8. वाणिज्य वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन Download Download
9. मानसशास्त्र Download Download

Medium : ENGLISH

Sr.No. Stream Subject Download
1. Arts and Science Mathematics and statistics Download Download
2. Science Physics Download Download
3. Science Chemistry Download Download
4. Science Biology Download Download
5. Arts, Commerce, Science and MCVC English Download Download
6. Commerce Mathematics and Statistics Download Download
7. Arts, Commerce and Science History Download Download
8. Geography Download Download
9. Computer Science I Download Download
10. Computer Science II (D9) Download Download
11. German Download Download
12. Russian Download Download
13. Chinese Language Download Download
14. Political Science Download Download
15. Sociology Download Download
16. Science Geology Download Download
17. Commerce Co-operation Download Download
18. Arts / Science / Commerce Economics Download Download
19. Commerce Organisation of Commerce and Management Download Download
20. French Download Download
21. Commerce Secretarial Practice Download Download
22. Psychology Download Download

Medium : Urdu

Sr.No. Stream Subject Download
1. History Download Download
2. Arts, Science Geography: Arts, Science Download Download
3. Arts, Commerce, Science and MCVC Urdu Language Download Download
4. Arts Psychology Download Download
5. Commerce Economics Download Download
6. Commerce SP Download Download
7. Commerce OCM Download Download
8. Science Physics Download Download
9. Science Chemistry Download Download
10. Science Biology Download Download
11. Science Mathematics Download Download

 

SSC Question Bank 2022 Download इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी (२०२१-२२)

माध्यम : मराठी

अनु. क्र. विषय डाउनलोड
1. गणित : भाग – १ Download Download
2. गणित : भाग – 2 Download Download
3. इतिहास आणि राज्यशास्त्र Download Download
4. भूगोल Download Download
5. कुमारभारती Download Download
6. English (17) Third Language Download Download
7. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग – १ Download Download
8. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग – २ Download Download

Medium : English

Sr.No. Subject Download
1. History and Political Science Download Download
2. Geography Download Download
3. English (03) First Language Download Download
4. Aksharbharati Download Download
5. Mathematics Part I Download Download
6. Mathematics Part II
(Updated with Coordinate Geometry)
Download Download
7. Science & Technology Part 1 Download Download
8. Science & Technology Part 2 Download Download

Medium : Urdu

Sr.No. Subject Download
1. Urdu Language Download Download
2. Marathi Composite Download Download
3. Geography Download Download
4. History Download Download
5. Maths I Download Download
6. Maths II Download Download
7. English Third Language Download Download
9. Science I Download Download
10. Science II Download Download
11. Arabic Download Download
12. Urdu Composite Download Download

दहावी- बारावीच्या मराठी, उर्दू, इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व विषयांच्या प्रश्‍नपेढी ‘एससीईआरटी’च्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विषयांच्या घटकांवर किमान १५ ते २० प्रश्न, असा प्रत्येक विषयांचा प्रश्नसंच देण्यात आला आहे. हा प्रश्नसंच सोडवून विद्यार्थ्यांनी उत्तर लिखाणाचा सराव करावा, असे आवाहन ‘एससीईआरटी’ने केले आहे. प्रश्नपेढी ही केवळ सरावासाठी असून, यामधील प्रश्न कदाचित मुख्य परीक्षेत विचारले जाणार नाहीत, असे ‘एससीईआरटी’चे संचालक एम. देवेंदर सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.

Leave a Comment