Malegaon Kotwal Bharti 2023

मालेगाव तालुक्या अंतर्गत विविध पदांची भरती सुरू

Malegaon Kotwal Bharti 2023 Taluka Malegaon. Dist. Washim has published a recruitment notification for the various vacant posts of “Kotwal”. There are a total of 14 vacancies are available. Interested and eligible candidates can submit their applications to the given mentioned address before the last date. The last date for submission of the application is the 30th of June 2023. Candidates who have the same educational qualifications for the given post will be eligible for this recruitment. Interested candidates should read more information related to this recruitment from the original advertisement / PDF / link and apply according to their eligibility.

Kotwal Job 2023

Malegaon Kotwal Recruitment 2023: मालेगाव तालुक्या द्वारे प्रसिद्ध झालेल्या नवीन जाहिरातीनुसार येथे “कोतवाल” पदाच्या १४ रिक्त जागांसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० जून २०२३ आहे. ज्या उमेदवारांकडे दिलेल्या पदाप्रमाणे शैक्षणिक योग्यता असेल ते या भरतीस पात्र असतील. इच्छुक उमेदवारांनी या भरती संबंधित अधिक माहिती दिलेल्या मूळ जाहिरात/PDF/लिंकवरून काळजीपूर्वक वाचावी व आपल्या पात्रतेनुसार अर्ज करावा. तसेच नवीन अपडेट्स रोज मिळवण्यासाठी या टेलिग्राम चॅनेल ला जॉईन व्हा !!

Malegaon Kotwal Recruitment 2023 Notification 

पदाचे नाव कोतवाल
पद संख्या १४ पदे
शैक्षणिक पात्रता शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवशक्यतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
अर्ज पद्धती ऑफलाईन
वयोमर्यादा – १८ ते ४० वर्षे
नोकरी ठिकाण मालेगाव
शेवटची तारीख –  ३० जून २०२३
अर्ज पाठविण्याचा पत्ता तहसीलदार, तहसिल कार्यालय मालेगाव जि. वाशिम
निवड प्रक्रिया – लेखी परीक्षा
अर्ज शुल्क –
 • खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार – रु. ५००/-
 • राखीव प्रवर्गातीलउमेदवार – रु. २५०/-
वेतन – रु. १५,०००/-
अधिकृत वेबसाईट – washim.gov.in

Eligibility Criteria For Taluka Malegaon. Dist. Washim Application 2023

Name of Posts  No of Posts  Educational Qualification
कोतवाल १४
 •  उमेदवार शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ असावा.
 • अर्जदार तलाठी साझ्याअंतर्गत रहिवासी असावा
 • अर्जदार किमान इयत्ता चौथी (४) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

 

How to Apply For Kotwal Vacancy 2023

 • अर्ज हा विहित नमुन्यात असावा.
 • विहित नमुन्यातील अर्ज तहसिल कार्यालय मालेगाव जि. वाशिम येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते ३.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहील.
 • विहित नमुन्यातील अर्जा करीता अर्ज शुल्क रु. १०/- रोख स्वरूपात भरावे लागेल.
 • अर्ज सादर करताना अर्जास १० रु. कोर्ट स्टॅम्प चिटकविणे बंधनकारक राहील.
 • जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडावी तसेच उमेदवारास उन्नत व प्रगत (क्रिमीलेअर) गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (सन २०२२-२०२३) मागासवर्गीय उमेदवारास अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक राहील. (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उमेदवार वगळून)
 • उमेदवाराने पुर्ण भरलेला अर्ज शैक्षणिक पात्रता / जातीचे प्रमाणपत्र इत्यादी विहित नमुन्यात भरून मा. तहसीलदार तथा सदस्य सचिव, तालुका निवड समिती, तहसील कार्यालय मालेगाव जि. वाशिम येथे दिनांक ३०.०६.२०२३ रोजी सायंकाळी ६.१५ पर्यत कार्यालयीन वेळेत समक्ष अर्ज सादर करावा. विहित वेळेनंतर व मुदतीनंतर कोणत्याही प्रकारचा अर्ज स्विकारला जाणार नाही. कोणीही पोस्टामार्फत किंवा कुरिअर मार्फत अर्ज पाठवू नये. पाठविल्यास सदर अर्जाचा विचार केला जाणार नाही व कोणताही पत्र व्यवहार केला जाणार नाही. याबाबत सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

Important Documents Required for Kotwal Notification 2023

 • इयत्ता चौथी उतीर्ण गुणपत्रिका किंवा महत्तम प्राप्त शैक्षणिक गुणवत्ता दर्शविणारी गुण पत्रिका
 • शाळा सोडण्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र
 • साझ्यातील रहिवासी असल्याबाबत तलाठी यांचा दाखला.
 • आरक्षित पदाचे अर्जा करीता जातीचे प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र
 • मागासवर्गकरीता उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत प्रमाणपत्र. (नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र)
 • महिलांकरीता आरक्षित पदाकरीता तहसीलदार यांचेद्वारे निर्गमित केलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबत प्रमाणपत्र. (नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र)
 • कोतवालांचे वारसदार असल्यास त्याबाबत तहसलिदार यांचे प्रमाणपत्र
 • लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र.
 • मागासवर्गीय उमेदवारानी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे सक्षमधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र नियुक्तीनंतर सहा (६) महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील.
 • उमेदवार मागासवर्गीय असल्यास त्याची जाती प्रवर्गाचे मुळ जात प्रमाणपत्र तपासणीवेळी सादर करणे बंधनकारक राहील तसेच शासन निर्णय क्र.बी.सी.सी. २०११/प्रक्र. १०६४/२०११/१६ ब/दि. १२.१२.२०११ अन्वये उपस्थित उमेदवाराच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अधिन राहून जात वैधता प्रमाणपत्र सहा (६) महिन्याच्या आत सादर करावयाच्या अटीवर बंधपत्र / शपथपत्र लिहून घेतल्यानंतर विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
 • खुल्या प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती/कुटुंबातील (क्रिमीलेअर) महिला सदस्यांना महिलासाठी असलेले ३०% आरक्षण अनुज्ञेय राहणार नाही. मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर मागास वर्ग, वि.जा.(अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) आणि भ.ज. (ड) या प्रवर्गातील उन्नत गटाने प्रगत व्यक्ती अथवा गटातील महिला सदस्यांना महिलांचे ३०% आरक्षण अनुज्ञेय राहणार नाही.
 • मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर मागास वर्ग, वि.जा.(अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क), भ.ज. (ड) आणि वि.मा.प्र. या प्रवर्गातील उन्नत अथवा गटात मोडत नसलेल्या महिला सदस्यांनी महिलांच्या ३०% आरक्षणासाठी क्रिमीलेअरमध्ये मोडत नसल्याचे सक्षम प्राधिकरण यांचे दिनांक ३१/०३/२०२४ या दिनांकापर्यंत वैध असलेले नॉनक्रिमीलेयर प्रमाणपत्र अर्जा सोबत सादर करणे आवश्यक राहील. १३. सर्व कागदत्रांच्या सत्यप्रती अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत मुळ प्रमाणपत्र सादर करू नये.

Selection Process for Malegaon Kotwal Recruitment 2023

 • कोतवाल संवर्गाची पदे नामनिर्देशनाने भरतांना १०० गुणांची लेखी परिक्षा घेण्यात येईल.
 •  लेखी परिक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे ५० प्रश्न राहतील. त्यानुसार सदर लेखी परिक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे निवडसुची तयार करून निवडसूचीतील पात्र उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For washim.gov.in Bharti 2023

☑️ जाहिरात वाचा
अधिकृत वेबसाईट

 

Leave a Comment