MPSC Answer Key PDF Download

MPSC Answer Key PDF Download

MPSC Answer Key PDF Download – Maharashtra Public Service Commission published the final answer sheets of “Maharashtra Group C Main Exam 2021” on 25th November 2022 on the Commission’s website for the information of candidates. Click on the below link to download the answer sheet..

MPSC Answer Key PDF Download – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी उमेदवारांच्या माहितीसाठी “महाराष्ट्र गट-क मुख्य परीक्षा 2021 (तांत्रिक सहाय्यक)” च्या अंतिम उत्तरपत्रिका आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केल्या आहे. उत्तरपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा..

Download Answer Sheet 


MPSC Answer Key PDF Download – Maharashtra Public Service Commission has published the answer sheets of “State Services (Preliminary) Examination- 2021” on 20th August 2022 on the Commission’s website for the information of candidates. Objections submitted through any mode other than online mode will not be entertained. Only objections received by the Commission by 07th September 2022 will be considered. Click on below link to download answer sheet..

MPSC Answer Key PDF Download – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 20 ऑगस्ट 2022 रोजी उमेदवारांच्या माहितीसाठी “राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा- 2021” च्या उत्तरपत्रिका आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केल्या आहे. ऑनलाइन पद्धतीशिवाय इतर कोणत्याही पद्धतीने सादर केलेल्या हरकती स्वीकारल्या जाणार नाहीत. 07 सप्टेंबर 2022 रोजी पर्यंत आयोगाला प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवरच विचार केला जाईल. उत्तरपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा..

Answer Keys of Examinations


MPSC Answer Key PDF Download – Maharashtra Public Service Commission has published the answer sheets of “State Services (Preliminary) Examination- 2022” on 21st August 2022 on the Commission’s website for the information of candidates. Objections submitted through any mode other than online mode will not be entertained. Only objections received by the Commission by 30 August 2022 will be considered. Click on below link to download answer sheet..

MPSC Answer Key PDF Download – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 21 ऑगस्ट 2022 रोजी उमेदवारांच्या माहितीसाठी “राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा- 2022” च्या उत्तरपत्रिका आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केल्या आहे. ऑनलाइन पद्धतीशिवाय इतर कोणत्याही पद्धतीने सादर केलेल्या हरकती स्वीकारल्या जाणार नाहीत. 30 ऑगस्ट 2022 रोजी पर्यंत आयोगाला प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवरच विचार केला जाईल. उत्तरपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा..

Answer Keys of Examinations 1

Answer Keys of Examinations 2

MPSC State Service Bharti – Notice


MPSC Answer Key PDF Download – The answer sheets of “State Service Main Examination-2021 Final Answer Key – Language paper II, GS Paper I, II, III, IV” and “Police Sub Inspector Ltd. Dept. Competitive Main Examination 2021-First Answer Key” and “Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Exam 2021-ASO Paper 2-First Answer Key” were published on the website of the Commission for the information of the candidates on 08th August 2022 by the Maharashtra Public Service Commission. Please note that the Commission has revised the answer sheets, taking into account the views of the experts. The answers in this answer sheet will be considered final.

Civil Judge Judicial Magistrate (First Class) (East) Examination-2021-First Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 08 ऑगस्ट 2022 रोजी “राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2021 अंतिम उत्तर की – भाषेचा पेपर II, GS पेपर I, II, III, IV” आणि “पोलीस उपनिरीक्षक लि. विभाग स्पर्धात्मक मुख्य परीक्षा 2021-प्रथम उत्तर की” आणि “महाराष्ट्र अधीनस्थ सेवा अराजपत्रित गट बी मुख्य परीक्षा 2021-ASO पेपर 2-प्रथम उत्तर की” या परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी अधिप्रमाणित (Authentic) स्पष्टीकरण देऊन ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती, तसेच तज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन, आयोगाने उत्तरतालिका सुधारित केली आहे. या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. याची कृपया नोंद घ्यावी..

Answer Keys of Examinations

 


MPSC Answer Key PDF Download – The answer sheets of “Civil Judge Judicial Magistrate (First Class) (East) Examination-2021” were published on the website of the Commission for the information of the candidates on March 12, 2022 by the Maharashtra Public Service Commission. Please note that the Commission has revised the answer sheets, taking into account the views of the experts. The answers in this answer sheet will be considered final.

Civil Judge Judicial Magistrate (First Class) (East) Examination-2021-First Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १२ मार्च, २०२२ रोजी “दिवाणी न्यायाधीशव न्याय दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) (पूर्व) परीक्षा-२०२१” या परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी अधिप्रमाणित (Authentic) स्पष्टीकरण देऊन ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या हरकती, तसेच तज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन, आयोगाने उत्तरतालिका सुधारित केली आहे. या उत्तरतालिकेतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. यासंदर्भात आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. याची कृपया नोंद घ्यावी..

Important Link For MPSC PSI Preliminary Examination 2021 Answer Key Download 

MPSC Civil Judge Judicial Magistrate (First Class) (East) Examination-2021 – Answer key

CLICK HERE


MPSC Answer Key PDF Download – Maharashtra Public Service Commission has published the first answer sheet of “Sub-Inspector of Police Limited Divisional Competition (East) Examination 2021” on the Commission’s website for the information of the candidates. The objections received by the Commission by 29th April, 2022 will be taken into consideration as the objections submitted in any form other than Vihot Online system or in any other way / method will not be accepted.

MPSC PSI Preliminary Examination 2021 -First Answer Key

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत “पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा 2021 या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर उत्तरतालिफासंदर्भात उमेदवारांना हरकती सादर असल्यास त्यांनो आयोगाकडून दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील तरतुदीनुसारच ऑनलाईन पद्धतीने सादर कराव्यात.

विहोत ऑनलाईन पध्दती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नमुन्यातील अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने/पध्दतीने सादर केलेल्या हरकतो परिस्थितीत स्वीकारल्या जाणार नाहीत यासंदर्भात दिनांक २९ एप्रिल २०२२ पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या हरकतीची दखल घेतली जाईल

Important Link For MPSC PSI Preliminary Examination 2021 Answer Key Download 

MPSC PSI Preliminary Examination 2021 – Final Answer key -1

CLICK HERE


Leave a Comment