Police Bharti Training

Police Bharti Training – Police Bharti Pre Training 2021 : Nagpur Police is providing free training to candidates who aspire to join the state police force. A pre-recruitment training has been organized for the students belonging to the minority community in the district from 11 am to 4 pm on November 11 at Police Parade Ground, Police Line Takli.

जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी  जिल्हा मुख्यालयातील पोलीस परेड मैदान, पोलीस लाईन टाकली येथे  ११ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत पोलीस शिपाई भरती पूर्व प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे.

प्रशिक्षणासाठी अटी व शर्ती :

  • प्रशिक्षणार्थींचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे
  • उमेदवार हा अल्पसंख्यांक असावा
  • उमेदवार हा १८ ते २५ वयोगटातील असावा
  • उंची पुरुष १६५ से. मी, छाती पुरुष ७९ सें मी असावी व महिला उमेदवाराची उंची १५५ सें मी असावी
  • इयत्ता १२ वि उत्तीर्ण असावा

 आवश्यक कागतपत्रे 

उमेदवारांनी शैक्षणिक अर्हता, रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, सेवायोजन नोंदणी दाखला, स्कुल लिविंग प्रमाणपत्र, अल्पसंख्यांक असल्याचा पुरावा इ कागतपत्रे सत्यप्रती अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण 2021 ; 5 एप्रिल पर्यंत पाठवा अर्ज

Police Bharti Training – Maharashtra Government is going to give free Training to the Minority Candidates for Police Shipai Bharti 2021-21 (पोलीस शिपाई भरती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण २०२१) Candidates who are interested and awaited for this Police Bharti  Pre Training 2021  can send their application before closing date which is 5th April 2021. Candidates need to attach below documents and need to mention their email id, and Mobile number in Police Bharti Training Application form:

Documents Required for Police Bharti Pre Training 2021

Age Limit For Maharashtra Police Bharti Pre-Exam Training

  •  18  To 28 Years

Qualification for MH Police Bharti Pre-Exam Training 2021

  • 12th Pass

Address for Sending Application

  • जिल्हाधिकारी सांगली यांचे कार्यालय

Read Full Notification for Police Shipai  Recruitment Pre-Exam Training 2021 Here

2 thoughts on “Police Bharti Training”

Leave a Comment